ARTS360.pl

arts | culture | education | project management

DOTACJE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działania oraz projekty inwestycyjne w dziedzinie kultury i sztuki.

Na projekty realizowane w 2022 roku dotychczas pozyskano dotychczas 448.500 zł*, a beneficjentami projektów są: Miejski Dom Kultury w Bełżycach, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu, Fundacja Inqubator Teatralny, Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”, Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, Fundacja Teatr Wschodni.

W 2021 roku było to 317.900 zł, które trafiły na projekty realizowane przez Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, Teatr Rozbark, Miejski Dom Kultury w Bełżycach, Fundację Inqubator Teatralny z Bytomia, Fundację Żywego Słowa Skaczący Słoń z Zabrza.

W przeszłości skutecznie aplikowano o środki, realizowano i rozliczano granty z następujących źródeł:

 • Programy MKiDN (Teatr, Taniec, Edukacja Kulturalna, Infrastruktura Kultury, Infrastruktura Domów Kultury)
 • Programy NCK (Etnopolska, Kultura-Interwencje),
 • Programy IT (Lato w Teatrze, Teatr Polska, OFF Polska, Konkurs im. J. Dormana (2015), Klasyka Żywa (2015)),
 • Program Kulturalne Pomosty IAM,
 • Program Patriotyzm Jutra MHP,
 • Program Niepodległa na lata 2019-2022,
 • Program Erasmus+ (wymiany młodzieży, szkolenia dla kadr),
 • Program Europa dla Obywateli,
 • Fundusze Wyszechradzkie,
 • samorządowe konkursy na zadania w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego (Gmina Lublin, Województwo Lubelskie, Gmina Bytom, Województwo Śląskie),
 • programy stypendialne dla twórców.

* stan na 11.05.2022