ARTS360.pl

arts | culture | education | project management

BIOGRAM

ŁUKASZ WÓJTOWICZ

producent wydarzeń artystycznych, animator kultury, trener i youthworker. Absolwent Administracji (UMCS w Lublinie), Pedagogiki spec. Animator i Menedżer Kultury (UMCS w Lublinie), Finansów Menedżerskich (UE w Katowicach).

W latach 2012-2018 związany z zespołem neTTheatre i Centrum Kultury w Lublinie. Od 2012 roku członek Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód, od 2017 roku do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa zarządu. W sezonie 2018/2019 pracował jako Główny Specjalista ds. Administracyjno-Finansowych i Kierownik Działu Sprzedaży i Promocji w Teatrze Muzycznym w Lublinie. W latach 2019-2021 był związany z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark, w pierwszym roku współpracował jako koordynator projektów artystycznych i społecznych, w drugim był zatrudniony na stanowisku Menedżera Teatru. Współfundator i prezes Fundacji Teatr Wschodni. Od stycznia 2022 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ARTS360, współpracując z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w charakterze koordynatora projektów i producenta wydarzeń.

Pomysłodawca, kurator i producent festiwalu Rzeczpospolita B. w Bełżycach, realizowanego przez Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód i Miejski Dom Kultury w Bełżycach.

Od 2012 roku zrealizował ponad 60 międzynarodowych projektów wymian młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz szkoleń dla kadr kultury, w których wzięło udział ok. 500 osób z Polski, głównie z Lublina i województwa lubelskiego. Stale współpracuje z organizacjami artystycznymi i kulturalnymi z Włoch, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Ukrainy.