ARTS360.pl

arts | culture | education | project management

PORTFOLIO

Produkcja festiwali:

 • (2020-2022) Festiwal Rzeczpospolita B. w Bełżycach, we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Bełżycach. Współautor, kurator i producent festiwalu.
 • (2022) Festiwal Bliski Wschód w Lublinie, showcase teatru i sztuki białoruskiej w Lublinie, realizowany przez Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód we współpracy z 10 partnerami instytucjonalnymi z Lublina i Polski. Producent festiwalu

Produkcja spektakli teatralnych:

 • (2014) „The HIDEOUT/Kryjówka” reż. P. Passini, (Centrum Kultury w Lublinie, w ramach międzynarodowego projektu „Songs of My Neighbours” realizowanego z Center of Performing Arts MITOS z Cypru, Teatro Astragalii z Włoch i Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu); spektakl został zaprezentowany ponad 100 razy w kraju i poza jego granicami, w tym objazd w ramach programu Teatr Polska oraz 10 prezentacji w Tianjinie i Harbinie w Chinach, nagradzany na festiwalach Kontrapunkt w Szczecinie, Korczak w Warszawie, Klamra w Toruniu.
 • (2015) „Bieguny” reż. P. Passini, (koprodukcja Centrum Kultury w Lublinie i Teatru Maska w Rzeszowie, realizowane w ramach programu Klasyka Żywa IT),
 • (2015) „#enterorestes” reż. G. Grecas w ramach I Konkursu im. J. Dormana (Lublin, Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód we współpracy z PWST filia we Wrocławiu i CK w Lublinie),
 • (2016) „Znak Jonasza” reż. P. Passini, (Centrum Kultury w Lublinie na zamówienie festiwalu Gorzkie Żale w Warszawie we współpracy z Programem 2 Polskiego Radia), spektakl zrealizował objazd w ramach programu Teatr Polska,
 • (2016) „Pudełko” reż. P. Passini, (Centrum Kultury i Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód na zamówienie festiwalu Olimpiada Teatralna realizowanego przez Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu).
 • (2017) „Żywi i Umarli czyli Bandyci w Piekle” reż. J. Lewicka (premiera Teatr Stary w Lublinie, producent Fundacja Teatrikon), spektakl nagrodzony w konkursie Klasyka Żywa nagrodą specjalną im. St. Hebanowskiego za odkrycie repertuarowe
 • (2018) „Stryjeńska. Let’s Dance Zofia” monodram Doroty Landowskiej w reż. J. Lewicka na podstawie dramatu Anny Dudy (2018, prapremiera w Instytucie Polskim w Rzymie, koprodukcja Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód z Centrum Spotkania Kultur i Teatrem Muzycznym w Lublinie),
 • (2019) „ZEN_IT” reż. P. Prokopiuk, producent Fundacja Klub Kontra, premiera Katowice Miasto Ogrodów, spektakl nagrodzony 5-cioma nagrodami festiwalu Katowicka Runda Teatralna, w tym Grand Prix, współpraca produkcyjna i scenograf spektaklu,
 • (2020) „DIONIZOS360” reż. P. Passini, Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie, Galerią Labirynt, Łódzką Szkołą Filmową, spektakl zarejestrowany w technologii wideo 360,
 • (2020) „Nazwisko” reż. P. Prokopiuk, Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód we współpracy z Teatrem Rozbark w Bytomiu, spektakl otrzymał międzynarodową nagrodę „Shaking the Walls” na Gdańskim Festiwalu Szekspirowskim w nurcie SzeskpirOFF,
 • (2020) „Propaganda.ucieleśnienie” chor. A. Piotrowska (Teatr Rozbark w Bytomiu),
 • (2021) „Rozbark. Nic się nie zmienia?” reż. G. Grecas (Teatr Rozbark w Bytomiu we współpracy z Kolektywem Migawki i Fundacja Inqubator Teatralny),
 • (2021) „SAUNA EVENING” reż. P. Prokopiuk (Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód we współpracy z Wydziałem Teatru Tańca AST w Krakowie Filia w Bytomiu i Bytomskim Centrum Kultury, premiera Park Ludowy w Bytomiu-Miechowicach, w ramach programu OFF POLSKA IT); producent kreatywny, menedżer finansowy, scenograf.

Programy edukacyjne i społeczne (wybrane):

 • (2013-2014) autor projektu „Fresh Theatre Experience” – 12-miesięczna rezydencja artystyczna w Lublinie dla młodych artystów z Ukrainy i Hiszpanii (Stowarzyszenie Artystów Bliski Wchód/Centrum Kultury w Lublinie),
 • (2015) współautor projektu „Projekt ABC” – międzynarodowy wakacyjny obóz teatralny w Lublinie dla młodzieży z Lublina i Lwowa, realizowany w ramach programu Lato w Teatrze przez Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód we współpracy z Teatrem Starym w Lublinie i Galerią Piękno Panie,
 • (2019) współautor projektu „Nowa Generacja Muzyczna” – kurs alternatywnej edukacji muzycznej dla dzieci w wieku 7-12 lat, stworzony wspólnie z Gabrielem Menetem. Projekt polegał na realizacji 2-miesięcznego kursu edukacji muzycznej, stworzeniu przez małych artystów tekstów piosenek, realizacji wakacyjnego obozu muzycznego w Bieszczadach, stworzeniu teledysków („Szkoła”, „Piosenka o niczym”) oraz wykonaniu koncertu finałowego (Teatr Muzyczny w Lublinie). Drugim modułem projektu był pierwszy w Polsce regularny kurs gry na kalimbie, który przygotował i poprowadził Daniel Moński,
 • (2020-2021) autor projektu „Tradycje Rozbarskie” – program animacyjny społeczności lokalnej dzielnicy Rozbark w Bytomiu, realizowany z panem Leonem Wostalem, lokalnym aktywistą i pasjonatem historii, w ramach którego odbyły się serie spacerów historycznych, konkurs i wystawa pokonkursowa starych fotografii z Rozbarku (ponad połowa zdjęć na wystawie nigdy wcześniej nie była prezentowana publicznie i pochodziła z okresu gdy Rozbark znajdował się na terytorium Niemiec), kursy warsztatów teatralnych i tanecznych dla młodzieży z historią lokalną w tle oraz produkcje spektakli „Kanarki” reż. G. Gietzky/chor. Sz. Michlewicz-Sowa oraz „Rozbark. Nic się nie zmienia?” reż. G. Grecasa,
 • (2021) autor projektu „#sztukalatania” – półkolonii teatralnych dla dzieci i młodzieży z Bełżyc zrealizowanych w ramach programu Lato w Teatrze,
 • (2021) mentor zespołu realizatorów projektu „Zarapuj Mnie Ślunsk” – program warsztatów artystycznych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, zakończony teledyskiem stworzonym przez uczestniczki projektu: LINK DO TELEDYSKU FINAŁOWEGO. Organizatorzy: Fundacja Żywego Słowa Skaczący Słoń, Teatr Rozbark w Bytomiu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.
 • (2022) koordynator projektu „Tańce polskie w muzyce dawnej” realizowanego przez Stowarzyszenie Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”. LINK DO KONCERTU FINAŁOWEGO
 • (2022) autor i koordynator projektu „#grawklasy” – półkolonii teatralnych dla dzieci i młodzieży z Bełżyc zrealizowanych w ramach programu Lato w Teatrze,

Operator międzynarodowych projektów młodzieżowych i kursów szkoleniowych dla kadr kultury (wybrane projekty z ostatnich lat):

 • (2012) „Both Side Story”, Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2012) „Together in the spotlight”, Baia Mare, Rumunia, międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Turcji,
 • (2012) „Immagination is Our Nation”, Kingston, Wielka Brytania, międzynarodowa wymiana młodzieży połączona z festiwalem International Youth Arts Festival, uczestnicy z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii,
 • (2013) „Ministry of Favourites Songs”, Hamburg, Niemcy, seminarium kontaktowe dla twórców i teatrów niezależnych z Polski, Niemiec, Chorwacji, Holandii, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Austrii,
 • (2013) „Art in (E)Motion”, Bergen, Norwegia, Międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie z Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Norwegii,
 • (2013) „Art in (E)Motion” Candaleda, Hiszpania, Międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie z Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji,
 • (2014) „theatre.voice” Baden, Austria, seminarium dla animatorów kultury wokół pracy z głosem,
 • (2014) „evs.connect”, Tulln, Austria, seminarium organizacji i osób aktywnych w programie Wolontariatu Europejskiego,
 • (2014) „EDS Go on!” – Valeni de Munte, Rumunia, szkolenie dla animatorów i youtheworkerków w zakresie koncepcji sustainability,
 • (2015) „Flüchtlinge in Europa”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2015) „theater.camp”, Hinterbruhl, Austria, międzynarodowy obóz artystyczny dla młodzieży z Polski, Austrii, Rumunii, Czech, Irlandii, Estonii,
 • (2015) „Let’s Get It Started!”, Baia Mare, Rumunia, szkolenie dla animatorów kultury z Polski, Rumunii, Turcji, Łotwy, Słowacji, Włoch, Grecji,
 • (2015) „Explorando”, Benevento, Włochy, międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie,
 • (2016) „Resistance”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2016) „Theatre of Human Rights”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec, Portugalii, Estonii, Łotwy, Grecji, Włoch, Hiszpanii,
 • (2016) „Parading for Human Rights”, Poggio Mirteto, Włochy, wymiana młodzieży z Polski, Węgier, Irlandii, Litwy, Włoch, Grecji, połączona z festiwalem ARTE.r.i.e.
 • (2017) „Weisse Rose 1”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Rosji,
 • (2017-2019) „LovEarth through Arts” – projekt sieciowy, w ramach którego zostało zrealizowane 5 szkoleń dla animatorów kultury w 5 krajach – Polsce, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Rumunii,
 • (2018) „Equal Love”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Słowenii,
 • (2018) „Music for Chameleons” – Albegaria-a-Velha, Portugalia. Międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie i udział w festiwalu Dos Modos Nascem Coisas,
 • (2019) „Pietruszka/Petersille” – Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2019) „Hippies” – Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2019) „No Bad Religion”, Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Słowenii, Maroko, Portugalii, Gruzji,
 • (2019) „”TransYouth”, Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Niemiec, Słowenii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii,
 • (2019-2022) „Identity Figures” – projekt sieciowy realizujący serię seminariów realizowanych w Lublinie, Squillace (Włochy), Valencii (Hiszpania), Hamburgu (Niemcy) dla twórców teatralnych z Polski, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Chorwacji,
 • (2019-2022) „Socialartshub” – projekt sieciowy polegający na realizacji serii 5-ciu szkoleń dla artystów i animatorów kultury zaangażowanych w projekty artystyczno-społeczne w społecznościach lokalnych z Polski, Niemiec, Włoch, Grecji, Portugalii,
 • (2021) „Back to the Roots” – Nurmes, Finlandia. Międzynarodowe szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej,
 • (2021) „Europe is…a Tree with endless roots”, Benevento, Włochy. Międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie z Polski, Włoch, Rumunii, Niemiec, Turcji,
 • (2022) „Powrót do przyszłości”, Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Gruzji,
 • (2022) „Shake your sound”, Santa Maria di Licodia, Włochy. Międzynarodowa muzyczna wymiana młodzieży z Polski, Włoch, Finlandii, Kosowa i Portugalii,
 • (2022) „Ciao Italia”, Salo, Włochy. Międzynarodowa wymiana młodzieży z Włoch, Finlandii, Polski i Ukrainy,
 • (2023) „New Music Community Leaders”, Procida, Włochy. Międzynarodowa muzyczna wymiana młodzieży dla uczestników z Polski, Włoch, Grecji, Litwy, Niemiec i Chorwacji.
 • (2023) „Inspired BY TOMorrow”, Bytom, Polska. Międzynarodowa wymiana młodzieży dla przyszłych specjalistów w dziedzinie kultury z Polski, Włoch i Ukrainy.
 • (2023) „New Theatre Generation”, Lublin, Polska. Międzynarodowe seminarium dla młodych twórców teatralnych z Polski, Węgier i Czech.
 • (2023) „Community Music Leaders”, Procida, Włochy. Międzynarodowe szkolenie dla artystów i animatorów kultury skupiające się na projektach społeczno-muzycznych.
 • (2023) „Artivism for Future”, Gemeinde Herrnbaumgartner, Austria, międzynarodowe szkolenie na temat ekologicznego podejścia do sztuk performatywnych,
 • (2023) „(re)connection”, Poronin, Polska, międzynarodowa wymiana młodzieży na temat zdrowia psychicznego dla uczestników z Włoch, Polski i Finlandii,
 • (2023) „Found at the attic”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa wymiana młodzieży teatralnej z uczestnikami z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2023) „E(co)MOTION”, Lublin, Polska, międzynarodowa wymiana młodych artystów z Polski, Włoch, Cypru, Portugalii, Niemiec,
 • (2023) „Erätaitoja ja historiaa”, Luumäki, Finlandia, dwustronna wymiana młodzieży z Polski i Finlandii,
 • (2023) „PHOTOsynthesis”, Bytom, Polska, fotograficzna wymiana młodzieży dla uczestników z Polski, Rumunii, Czech, Portugalii i Finlandii,
 • (2023) „EXODUS”, San Antonio del Sannio, Włochy. Międzynarodowa wymiana młodzieży utalentowanej artystycznie z Polski, Włoch, Turcji, Macedonii Północnej, Hiszpanii, Niemiec i Rumunii.
 • (2023) „Social Theatre”, Procida, Włochy, międzynarodowy kurs szkoleniowy dla edukatorów teatralnych,
 • (2023) „BOOTCAMP”, Procida, Włochy, międzynarodowy kurs szkoleniowy dotyczący projektów społeczności muzycznych
 • (2023) „Better Together”, Puente Genil, Hiszpania, międzynarodowy kurs szkoleniowy na temat pracy z młodzieżą,
 • (2023) „CLENE: Creative Learning Environment in Non-Formal Education”, Veli Iz, Chorwacja, międzynarodowe szkolenie na temat narzędzi artystycznych jako metod edukacyjnych w pracy z młodzieżą.
 • (2023) „Ciao Suomi”, Nurmes, Finlandia. Międzynarodowa wymiana młodzieży na temat dobrostanu dla uczestników z Polski, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy i Finlandii.