ARTS360.pl

arts | culture | education | project management

Działalność międzynarodowa

Operator międzynarodowych projektów młodzieżowych i kursów szkoleniowych dla kadr kultury (wybrane projekty z ostatnich lat):

 • (2012) „Both Side Story”, Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2012) „Together in the spotlight”, Baia Mare, Rumunia, międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Turcji,
 • (2012) „Immagination is Our Nation”, Kingston, Wielka Brytania, międzynarodowa wymiana młodzieży połączona z festiwalem International Youth Arts Festival, uczestnicy z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii,
 • (2013) „Ministry of Favourites Songs”, Hamburg, Niemcy, seminarium kontaktowe dla twórców i teatrów niezależnych z Polski, Niemiec, Chorwacji, Holandii, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Austrii,
 • (2013) „Art in (E)Motion”, Bergen, Norwegia, Międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie z Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Norwegii,
 • (2013) „Art in (E)Motion” Candaleda, Hiszpania, Międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie z Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji,
 • (2014) „theatre.voice” Baden, Austria, seminarium dla animatorów kultury wokół pracy z głosem,
 • (2014) „evs.connect”, Tulln, Austria, seminarium organizacji i osób aktywnych w programie Wolontariatu Europejskiego,
 • (2014) „EDS Go on!” – Valeni de Munte, Rumunia, szkolenie dla animatorów i youtheworkerków w zakresie koncepcji sustainability,
 • (2015) „Flüchtlinge in Europa”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2015) „theater.camp”, Hinterbruhl, Austria, międzynarodowy obóz artystyczny dla młodzieży z Polski, Austrii, Rumunii, Czech, Irlandii, Estonii,
 • (2015) „Let’s Get It Started!”, Baia Mare, Rumunia, szkolenie dla animatorów kultury z Polski, Rumunii, Turcji, Łotwy, Słowacji, Włoch, Grecji,
 • (2015) „Explorando”, Benevento, Włochy, międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie,
 • (2016) „Resistance”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2016) „Theatre of Human Rights”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec, Portugalii, Estonii, Łotwy, Grecji, Włoch, Hiszpanii,
 • (2016) „Parading for Human Rights”, Poggio Mirteto, Włochy, wymiana młodzieży z Polski, Węgier, Irlandii, Litwy, Włoch, Grecji, połączona z festiwalem ARTE.r.i.e.
 • (2017) „Weisse Rose 1”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Rosji,
 • (2017-2019) „LovEarth through Arts” – projekt sieciowy, w ramach którego zostało zrealizowane 5 szkoleń dla animatorów kultury w 5 krajach – Polsce, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Rumunii,
 • (2018) „Equal Love”, Oldenburg, Niemcy, międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Słowenii,
 • (2018) „Music for Chameleons” – Albegaria-a-Velha, Portugalia. Międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie i udział w festiwalu Dos Modos Nascem Coisas,
 • (2019) „Pietruszka/Petersille” – Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2019) „Hippies” – Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy,
 • (2019) „No Bad Religion”, Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Słowenii, Maroko, Portugalii, Gruzji,
 • (2019) „”TransYouth”, Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Niemiec, Słowenii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii,
 • (2019-2022) „Identity Figures” – projekt sieciowy realizujący serię seminariów realizowanych w Lublinie, Squillace (Włochy), Valencii (Hiszpania), Hamburgu (Niemcy) dla twórców teatralnych z Polski, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Chorwacji,
 • (2019-2022) „Socialartshub” – projekt sieciowy polegający na realizacji serii 5-ciu szkoleń dla artystów i animatorów kultury zaangażowanych w projekty artystyczno-społeczne w społecznościach lokalnych z Polski, Niemiec, Włoch, Grecji, Portugalii,
 • (2021) „Back to the Roots” – Nurmes, Finlandia. Międzynarodowe szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej,
 • (2021) „Europe is…a Tree with endless roots”, Benevento, Włochy. Międzynarodowa wymiana młodzieży uzdolnionej artystycznie z Polski, Włoch, Rumunii, Niemiec, Turcji,
 • (2022) „Powrót do przyszłości”, Oldenburg, Niemcy. Międzynarodowa teatralna wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Gruzji,
 • (2022) „Shake your sound”, Santa Maria di Licodia, Włochy. Międzynarodowa muzyczna wymiana młodzieży z Polski, Włoch, Finlandii, Kosowa i Portugalii,
 • (2022) „inspired BY TOMorrow”, Bytom, Polska. Międzynarodowa wymiana młodzieży – studentów i absolwentów kierunków zw. z kulturą i mediami z Polski, Litwy, Ukrainy i Włoch.